ODR - Online Dispute Resolution

 

„Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.165.1) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr


Platforma ODR (Online Dispute Resolution) stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@qoga.pl”